Prijava 2020

Prijavljivanje se vrši od 3. do 28. februara 2020. godine, isključivo putem elektronske forme na ovoj stranici (elektronska forma biće postavljena 3. februara 2020. godine).

Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu (word dokument)
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Donacija za učešće na Festivalu iznosi 2.000,00 dinara, po učesniku, za učesnike iz Srbije, odnosno 20 evra za učesnike iz inostranstva.

Uputstvo za uplatu donacije

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način

  • uplatilac: ime i prezime, adresa polaznika
  • svrha uplate: Donacija za festival – OŠ solfeđo
  • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope-Vojvodina, Novi Sad
  • račun primaoca: 150-1863490-69
  • poziv na broj: 01-2020

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – OŠ solfeđo, za ime i prezime učesnika

Za učesnike iz inostranstva

Potrebno je kontaktirati organizatora na e mail: festivalisidorbajic@gmail.com, radi dobijanja informacija o potrebnim instrukcijama za uplatu donacije.

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun Festivala. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

[caldera_form id=“CF5e31aea4552b2″]