Žiri 2020

Učesnike ocenjuje žiri sastavlјen od tri člana renomiranih muzičkih pedagoga iz zemlјe. Ispitivač ne učestvuje u ocenjivanju učenika. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija „Mozgalice“ 2020. su:

Ispitivači:

* * *

Milena Srdić muzičko obrazovanje je stekla na FMU Beograd, a diplimorala i magistrirala  pod mentorstvom dr Zorislave Vasiljević.

Tokom pedagoške karijere radila je u svojoj matičnoj školi „Josip Slavenski“, sa osnovcima i srednjoškolcima.  Na magistarskim studijama bila je angažovana kao demonstrator za Matodiku nastave solfeđa u klasi dr Ivane Hrpke. Od 1998. do 2010.  godine predavala je na Akademiji umjetnosti u Banja Luci i formirala temelje studijskog programa Muzička Pedagogija. Od 2004. je zaposlena na Akademiji umetnosti Novi Sad. Predaje solfeđo i metodiku nastave solfeđa na svim studijskim programima osnovnih akademskih studija. Na istoj instituciji je aktivna kao šef Katedre za solfeđo i metodike više do decenije.

Idejni je tvorac projekta „Festival solfeđa“ realizovanog tri godine u kontinutetu. Manifestacija je okupila blizu dve stotine učesnika svih generacija širom Vojvodine. Bila je član Žirija na više solfeđističkih takmičenja u Srbiji i regionu.

Koautor je aktuelne udzbeničke literature za solfeđo u Republici Srpskoj. 2019. godine Akademija umetnosti Novi Sad je u izdavačku delatnost uvrstila univerzitetski priručnik, „Zbirka za Solfeđo“ autora Milene Srdić.

Tokom pedagoške karijere učestvovala je na više međunarodnih stručnih simpozijumima, kao izlagač, pozvani predavač i mentor.

Uporedo sa univerzitetskom delatnošću, bavi se popularnom muzikom. Više puta je po pozivu kao solista nastupala sa Simfonijskim orkestrom 2021, kamernim sekstetom Libertango iz Bamja Luke,  Rok Simfonijom Banja Luka, „Majrina“ duom.

* * *

Vera Golob rođena je 1983. godine u Bečeju. Srednje muzičko obrazovanje stiče u Muzičkoj školi „Josif Marinković“ u Zrenjaninu na vokalno-instrumentalnom odseku (klavir), a uporedo i na teoretskom odseku. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za opštu muzičku pedagogiju, 2008. godine stiče zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture. Specijalističke studije završava 2017. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i stiče zvanje specijaliste teoretičara umetnosti.

Tokom profesionalne karijere oprobala se u veoma raznovrsnim delatnostima, te je stekla bogato iskustvo u praksi, radeći sa decom različitih uzrasta i afiniteta. Aktivno se bavi pedagoškim radom od 2009. godine kada biva zaposlena na mestu nastavnika muzičke kulture u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ u Bočaru. Trenutno je zaposlena na mestu nastavnika muzičke kulture u Srednjoj školi u Novom Bečeju i u Muzičkoj školi „Josif Marinković“ u Zrenjaninu gde radi kao nastavnik stručnoteorijskih predmeta i kao pomoćnik direktora. Radila je sa najmlađima u muzičkom zabavištu i pripremnom razredu, predavala je solfeđo i teoriju muzike u osnovnoj muzičkoj školi, kao i solfeđo, teoriju muzike i muzičke oblike u srednjoj muzičkoj školi.

Njeni učenici su dobitnici brojnih nagrada na takmičenjima iz oblasti solfeđa, teorije muzike i muzičkih oblika održanih u Beogradu (Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta, Međunarodno takmičenje iz solfeđa, Otvoreno takmičenje „Binički“, Takmičenje iz muzičko-teorijskih disciplina „Kornelije“), Novom Sadu (Festival solfeđa, Ekipni festival solfeđa „Slavenski“) i Sremskoj Mitrovici (Otvoreno takmičenje „Viva la musica“). Angažovana je 2015. godine kao član žirija – ispitivač na Otvorenom takmičenju „Binički“, a sledeće godine, zajedno sa kolegama sa odseka, pokreće Takmičenje mladih solfeđista „Josif“ gde nekoliko godina biva sekretar žirija. Za izuzetne rezultate učenika, kao njihov mentor, nagrađena je od strane Pokrajinske vlade AP Vojvodine priznanjima „Talenti 2015“, „Talenti 2016“ i „Talenti 2017“.

Jedan je od organizatora petnaestočasovnog izvođenja kompozicije „Vexations“ Erika Satija ostvarenog na festivalu „Exit“ 2006. godine. Zajendo sa Miroslavom Mišom Savićem i Brankom Parlić, tokom 2007. u Novom Sadu, organizovala je ciklus koncerata i predavanja o savremenoj muzici pod nazivom „Nove Uši za Novu Muziku“. Član je Organizacionog odbora „Obzorja na Tisi“, manifestacije posvećene solo pesmi, od 2014. godine gde godinama sarađuje sa eminentnim kompozitorima i solo pevačima. Tokom 2015. kao notograf priprema za štampu zbirku „Solo pesme sa Pozivnog kompozitorskog konkursa 2“, a piše i brošuru za dečiji kviz „Josif Marinković – muzičko putovanje“.

Uživa u svim sferama muzike i muzičke pedagogije, a posebno je motivišu muzikalna, kreativna i radoznala deca, kao i izazovi sa kojima se u poslu svakodnevno sreće.

* * *

Branislav Drobac  rođen je u Novom Sadu 1976. god. Srednje muzičko obrazovanje stiče u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu na teoretskom odseku. 1994. god. upisuje Muzičku Akademiju u Novom Sadu, odsek opšte muzičke pedagogije,na kojoj dobija zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture.

Pedagošku karijeru započinje 1999. god u OŠ „Petar Kočić“ u Temerinu kao nastavnik muzičke kulture. Od 2006. god. zaposlen je u ŠOMOV „Petar Konjović“ u Bečeju na mestu nastavnika solfeđa, teorije muzike i hora. Njegovi učenici postižu zapažene rezultate na domaćim takmičenjima iz solfeđa i teorije muzike (Beograd, Požarevac, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka). Pored nastave teoretskih predmeta i hora, saradnju ostvaruje i sa harmonikaškim orkestrom škole sa kojim uspešno nastupa 2007. god. na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Vršcu. Kao nastavnik  redovno učestvuje u realizaciji međunarodnog muzičkog takmičenja „Fantast“ – Bečej i drugih kulturnih manifestacija u gradu.

Od 2006. god do 2012. god. bio je stalni član Vojvođanskog Mešovitog Hora pod rukovodstvom maestra Andreja Bursaća, sa kojim ostvaruje veliki broj uspešnih koncerata.2011.god. u saradnji sa profesorima violine gudačkog odseka muzičke škole, Aleksandrom Gabriel Drobac i Natašom Gabriel Kekić započinje rad na obnovi gudačkog orkestra koji je delovao sedamdesetih  i osamdesetih godina prošlog veka,sastavljen od svršenih učenika i njihovih profesora.Svoj  prvi nastup novoformirani orkestar, ostvaruje 2012.god. u saradnji sa školskim horom na tradicionalnom  Novogodišnjem koncertu.

Kontinuirano se usavršava na seminarima i stručnim skupovima iz oblasti solfeđa i teorije muzike. U svom radu ne fokusira se  samo na užestručnu oblast, već nastoji da svoju kreativnost ispolji u različitim  sferama muzičkog delovanja.

* * *

Gordana Gavrilov rođena je 1969. god. u Novom Sadu. Srednje muzičko obrazovanje stiče u MŠ “ Isidor Bajić“ na teoretskom odseku (muzički saradnik). Zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture stiče 1993.god. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za opštu muzičku pedagogiju.

Radila je kao nastavnik muzičke kulture u Osnovnoj školi „Dušan Radović“ u Novom Sadu, a zatim kao profesor solfeđa i teorije muzike u srednjoj MŠ “ Isidor Bajić“ u N. Sadu. Od 1996.god. bila je profesor nacionalne istorije muzike, dečjeg orkestra i sviranja horskih partitura. Od 2010. god. radi kao nastavnik solfeđa i teorije muzike u osnovnoj MŠ “ Isidor Bajić“ u Novom Sadu.

Njeni učenici su dobitnici brojnih nagrada na takmičenjima iz solfeđa održanih u Beogradu (Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta, Međunarodno takmičenje iz solfeđa, takmičenje iz solfeđa “ Binički“), Sremskoj Mitrovici (takmičenje iz solfeđa “ Viva la musica“) i Novom Sadu (Festival solfeđa).

Učestvuje u organizaciji takmičenja iz solfeđa pri FIB-u “ Isidor Bajić“ u Novom Sadu, i jedan je od autora primera.

Član je sekcije Muzičkih pedagoga Vojvodine.

* * *

Marinela Skutelis rođena je 1981. godine u Novom Sadu. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu stiče zvanje nastavnika solfeđa i muzičke kulture, odsek opšta muzička pedagodija. Takođe, četiri godine studira na odseku za muzikologiju. Godine 2006. dobija nagradu kao jedan od najboljih studenata u Srbiji sa prosečnom ocenom iznad 9.5.

Profesionalno iskustvo započinje u Osnovnoj školi u Bačkom Magliću kao nastavnik muzičke kulture i nastavlja ga u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Novom Sadu kao nastavnik solfeđa i horski dirigent. Od januara 2007. godine radi u MŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu i izdvojenom odeljenju u Futogu predavajući solfeđo i teoriju muzike u osnovnoj muzičkoj školi i dečiji orkestar i horske partiture u srednjoj.

Sa učenicima ima zapažene rezultate na različitim takmičenjima (Međunarodno takmičenje iz solfeđa u Beogradu, Republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike u Beogradu, takmičenje iz solfeđa „Binički“ u Beogradu, ekipni festival solfeđa „Slavenski“ u Novom Sadu, takmičenje iz solfeđa i teorije muzike „Viva la musica“ u Sremskoj Mitrovici). Angažovana je i kao član žirija na takmičenjima iz solfeđa u OMŠ „Stevan Hristić“ u Bačkoj Palanci i  ekipnom festivalu solfedja u MŠ “Josip Slavenski” u Novom Sadu, a bila je i predsednik žirija na takmičenju iz solfedja u MŠ “Josif Marinković” u Zrenjaninu.

Jedan je od organizatora takmičenja iz sofledja pri FIB-u “Isidor Bajić” u Novom Sadu za koji piše i primere.

Dve godine učestvuje u ETNO kampu na Karatašu u organizaciji Muzičke omladine Srbije. Bila je dugogodišnji član pevačke grupe „Zdravac“ sa kojom ima izdat jedan kompakt disk i mnogobrojne nastupe širom Srbije.

Tokom radnog odnosa se stručno usavršava na mnogim seminarama i sekcijama, a povremeno učestvuje u radu raznih horova sa kojima nastupa u zemlji i inostranstvu.

Član je sekcije muzičkih pedagogda Vojvodine.

U slobodno vreme je tokom pet godina radila kao prevodilac italijanskog stripa “Alan Ford” na srpski jezik i ima svoj kulinarski i foto blog.

* * *

Milica Brkić je rođena 1975. godine u Novom Sadu. Srednje muzičko obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ na teoretskom odseku. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za opštu muzičku pedagogiju, stekla je zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture 2001.godine.

Od 1997. godine aktivno se bavi pedagoškim radom sa decom različitih uzrasta. Radila je u gimnazijama i osnovnim školama na mestu profesora muzičke kulture. Od 2011. godine zaposlena je u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ na mestu nastavnika solfeđa, teorije muzike i hora u izdvojenom odeljenju u Futogu, gde učestvuje na brojnim manifestacijama kulturnog i umetničkog sadržaja kao organizator i učesnik.

Njeni učenici učestvuju na takmičenjima iz solfeđa i teorije muzike u Beogradu (Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta, Međunarodno takmičenje iz solfeđa, Takmičenje iz solfeđa „Binički“), Sremskoj Mitrovici (Viva la musica) i Novom Sadu (Ekipno takmičenje iz solfeđa „Slavenski“) gde postižu zapažene rezultate i brojne nagrade.

Jedan je od organizatora i autora primera takmičenja iz solfeđa „Mozgalica“ pri Festivalu Isidor Bajić (FIB) u Novom Sadu.