Propozicije 2020

Festival “Isidor Bajić” OŠ solfeđo – Mozgalica, održaće se u muzičkoj školi ”Isidor Bajić”, Njegoševa 9, Novi Sad, 07-08. marta 2020. godine. Organizator Festivala je FIB, Muzička škola „Isidor Bajić.”

Prvo takmičenje iz solfeđa „Festival Isidor Bajić” je otvoreno za sve đake I, II i III razreda šestogodišnjeg obrazovanja, I i II razreda četvorogodišnjeg obrazovanja, kao i III, IV, V i VI razreda devetogodišnjeg  obrazovanja osnovnih muzičkih škola. Takmičenje je otvoreno za sve đake, kao i za one koji ne pohađaju redovno muzičku školu.

Takmičenje se održava u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“, u Novom Sadu, 7. i 8. marta 2020. godine.

Kategorije i propozicije

I kategorija

I kategorija (I razred šestogodišnjeg, I razred četvorogodišnjeg i III razred devetogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja)

USMENI DEO

Primer iz literature

Učenici biraju jedan primer od zadatih primera iz literature postavljenih na sajtu. Pevaju ga iz notnog teksta uz klavirsku pratnju svojih nastavnika ili našeg korepetitora, trudeći se da što vise ispoštuju tempo, dinamiku, agogiku, artikulaciju….

Primere možete pogledati (i preuzeti) klikom na naziv:

Prepoznavanje melodijskih motiva

Na licu mesta učenici dobijaju četiri melodijska motiva od po četiri takta u C-dur lestvici. Ispitivač svira dva puta jedan od četiri motiva, a  potom učenik pogađa koji je motiv ispitivač svirao. Nakon pogađanja, učenik peva motiv. Od četiri zadata motiva, ispitivač će svirati samo dva.

PISMENI DEO

Testić

Učenici dobijaju 30 minuta da urade testić u kojem će kroz lake zadatke pokazati znanje usvojeno u toku dosadašnjeg muzičkog školovanja. Testić obuhvata znanja iz sledećih oblasti:

 • C-dur lestvica
 • imena tonova solmizacijom i abecedom (osnovnih, povišenih, sniženih)
 • vrste taktova (2/4, 3/4, 4/4)
 • notne vrednosti i pauze (od četvrtine note do cele note)
 • trozvuke na glavnim stupnjevima u C-dur lestvici
 • čitanje i pisanje nota u bas ključu (od c u maloj oktavi do c1)

Primer oglednog testa možete preuzeti klikom na sledeći link: Test za prvu kategoriju

II kategorija

II kategorija (II razred šestogodišnjeg i IV razred devetogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja)

USMENI DEO

Primer iz literature

Učenici biraju jedan primer od zadatih primera iz literature postavljenih na sajtu. Pevaju ga iz notnog teksta  uz klavirsku pratnju svojih nastavnika ili našeg korepetitora, trudeći se da što vise ispoštuju tempo, dinamiku, agogiku, artikulaciju….

Primere možete pogledati (i preuzeti) klikom na naziv:

Prepoznavanje melodijskih motiva

Na licu mesta učenici dobijaju četiri melodijska motiva od po četiri takta u sve tri vrste a-mol lestvice. Ispitivač svira dva puta jedan od četiri motiva, a  potom učenik pogađa koji je motiv ispitivač svirao. Nakon pogadjanja, učenik peva motiv. Od četiri zadata motiva, ispitivač će svirati samo dva.

PISMENI DEO

Ritmička dopunjalka u vidu diktata

Učenik dobija ritmički zapis u kojem nedostaju određeni delovi takta. Nastavnik ih izvodi kucanjem uz izgovaranje na neutralni slog (“ta”), a učenik dopunjava ritmički zapis.

Test

Učenici dobijaju 30 minuta da urade test u kojem će kroz lake zadatke pokazati znanje usvojeno u toku dosadašnjeg muzičkog školovanja. Test obuhvata znanja iz sledećih oblasti:

 • C-dur lestvica, G-dur lestvica, F-dur lestvica, a-mol lestvica (sve tri vrste)
 • intervali od prime do kvinte (mali, veliki i čisti)
 • durski i molski kvintakordi od zadatih tonova, kao i kvintakordi na glavnim stupnjevima u zadatoj lestvici (trozvuci)
 • čitanje i pisanje nota u bas ključu

Primer oglednog testa možete preuzeti klikom na sledeći link: Test za II kategoriju

III kategorija

III kategorija (III razred šestogodišnjeg, II razred četvorogodišnjeg i V I VI razred devetogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja)

USMENI DEO

Pevanje nepoznatog melodijskog primera

Učenici izvlače jedan primer koji može biti u F-duru, G-duru, D-duru i sve tri vrste d-mola, e-mola i a-mola. Primeri su u taktu ¾ ili 6/8 i sastoje se od 8 do 12 taktova. Sadrže oznake za prima i seconda voltu, tempo, dinamiku, agogiku, artikulaciju, znakove za repeticiju.

Ritmičko čitanje (parlato)

Zajedno sa melodijskim primerom, učenici izvlače i parlato primer u taktu 2/2 ili 2/8. Svi primeri su pisani u bas ključu i sadrže 8 taktova. Obuhvataju četvorodelne podele jedinice brojanja, punktirane i obrnuto punktirane figure na jedinici brojanja, sinkopu. Ne sadrže triolu.

Učenici dobijaju 10 minuta da se spreme za izvođenje melodijskog i parlato primera i potom ga izvode uz pomoć ispitivača.

PISMENI DEO

Melodijski diktat

Učenici zapisuju melodijski diktat u d-mol lestvici, takt ¾. Diktat sadrži osam taktova i radi se na uobičajen način. Ispitivač svira dvotakt tri puta, a četvrti put nastavlja dalje. Diktat u celosti svira na kraju dva puta.

Test

Učenici dobijaju 30 minuta da urade test u kojem će kroz lake zadatke pokazati znanje usvojeno u toku dosadašnjeg muzičkog školovanja. Test sadrži primer kroz koji će učenici rešavati zadatke. Zadaci će proizilaziti iz zadatog primera. Test obuhvata znanja iz sledećih oblasti:

 • F-dur, G-dur, D-dur i sve tri vrste d-mol, e-mol i a-mol lestvice
 • kvintakorde na glavnim stupnjevima u lestvici i njihovu vrstu (durski i molski)
 • dominantni septakord u zadatoj lestvici
 • osnovne oznake za dinamiku i artikulaciju (piano, forte, legato, staccato)

Primer oglednog testa možete preuzeti klikom na sledeći link: Test za III kategoriju

Prelazne i završne odredbe

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala.

Organizator Festivala imenuje Organizacioni odbor Festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji Festivala.

Redosled nastupa na Festivalu biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Raspored i satnica nastupa učesnika u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.fibns.com najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici Festivala.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Festival će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica, RTS-a i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici Festivala se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove Festivala (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom festivala. Pristupanjem Festivalu, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže Festival u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na e mail: festivalisidorbajic@gmail.com.