Prijava 2015

Rok za prijavu za učešće na festivalu je 25. april 2015. godine. Dokumentacija potrebna za prijavu na Festival „Isidor Bajić“ obuhvata:

  • obrazac prijave (pdf);
  • skeniran izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija);
  • skeniran dokaz o uplati.

Kandidati se mogu prijaviti slanjem potrebne dokumentacije na mail festivalisidorbajic@gmail.com ili popunjavanjem elektronske prijave, koja je postavljena na ovoj stranici.

Potpisom na prijavi Festivala “Isidor Bajić”, odnosno, popunjavanjem i slanjem elektronske prijave, učesnici i njihovi nastavnici priznaju da prihvataju sve uslove i obaveze iz Pravilnika Festivala, kao i da su podaci iz prijave istiniti.

Donacija za učešće na festivalu iznosi 3.000,00 dinara, po učesniku.

  • Uplate izvršiti na tekući račun: 125-1870-18
  • Svrha uplate: Donacija za festival
  • Primalac UKLAPEV, Novi Sad.

Elektronska prijava

[caldera_form id=“CF551ff9c7527e8″]