Raspored 2015

(za prikazivanje rasporeda, kliknite na naziv željene kategorije)

Učenici koji redovno pohađaju muzičku školu:

Učenici koji ne pohađaju redovno muzičku školu:

Raspored po danima:

 • SUBOTA, 23. maj
  • 10:00 BABY kategorija (redovni učenici OMŠ)
  • 10:30 PRVA kategorija (redovni učenici OMŠ)
  • 12:00 DRUGA kategorija (redovni učenici OMŠ)
  • 16:00 PRVA kategorija (učenici koji ne pohađaju redovno OMŠ)
  • 17:45 TREĆA kategorija (učenici koji ne pohađaju redovno OMŠ)
 • NEDELJA, 24. maj
  • 10:00 TREĆA kategorija (redovni učenici OMŠ)
  • 12:45 ČETVRTA kategorija (redovni učenici OMŠ)
  • 16:30 PETA kategorija (redovni učenici OMŠ)
 • PONEDELJAK, 25. maj
  • 10:00 DRUGA kategorija (učenici koji ne pohađaju redovno OMŠ)
  • 11:30 ŠESTA kategorija (redovni učenici OMŠ)