Propozicije 2024

Takmičenje u pevanju dečijih pesama ”Festival Isidor Bajić” otvoreno je za svu decu uzrasta od 7 do 15 godina, bez obzira na to da li pohađaju muzičku školu ili ne. 

Organizator takmičenja FIB Dečija pesma je Muzička škola „Isidor Bajić” u Novom Sadu, u saradnji sa Udruženjem ”Družiciranje”. Organizacioni odbor „Festivala dečije pesme Isidor Bajić“ čine:

 • Ana Kovačić
 • Marija Đokić
 • Tatjana Vukmanović

Svrha Festivala “Isidor Bajić” je:

 • popularizacija dečijih pesama i pesama za decu
 • interaktivna razmena pedagoških iskustava
 • motivacija i afirmacija dece da se bave dečijom muzikom i muzikom za decu.

Festival dečije pesme “Isidor Bajić” je javan i pravo učešća na festivalu imaju sva deca uzrasta od 7 do 15 godina. 

Učesnici pevaju isključivo dečije pesme. Moguće je izabrati pesmu na bilo kom jeziku, važno je da je to dečija pesma ili pesma za decu.

Festival se odvija u tri etape, i to:

 • PRVA ETAPA – kreiranje snimka i prijavljivanje na takmičenje (od 15. februara do 15. marta 2024. godine)
 • DRUGA ETAPA (onlajn) – žiriranje i odabir finalista (od 16. do 20. marta 2024. godine)
 • TREĆA ETAPA (uživo) – generalna proba i Finalni Gala koncert (20. april 2024. godine)

 

PRVA ETAPA

Potrebno je da učesnici kreiraju video snimak svog pevanja dečije pesme. Na snimku je potrebno da se lepo vidi i čuje dete koje peva. Dužina snimka treba da bude maksimalno 3 minuta (dovoljno je otpevati jednu strofu i refren). 

Pevanje može biti:

 • a capella (bez pratnje) ili
 • uz pratnju nekog instrumenta ili
 • uz matricu.

Priznaju se samo video snimci na kojima deca pevaju dečije pesme ili pesme za decu. Kandidati mogu poslušati predložene pesme i preuzeti matricu i tekst za onu koja im se dopada klikom na sledeći link: Predlozi pesama

Naravno, kandidati se mogu prijaviti i sa kompozicijom mimo predloženih pesama – važno je samo da je to pesma za decu ili dečija pesma.

Snimak ne mora biti urađen profesionalnom opremom (može biti napravljen i telefonom), ali je važno da bude razgovetan i da se jasno vidi i čuje izvođač (takmičar).

Sadržaj na snimku mora biti u skladu sa normama pristojnog ponašanja i odobren od strane roditelja ili staratelja. Popunjavanjem i slanjem prijave za takmičenje roditelj potvrđuje svoju saglasnost za javno objavljivanje snimka na sajtu Festivala, kao i na društvenim mrežama Festivala.

Kreiran snimak potrebno je postaviti na YouTube i podesiti privatnost da bude ”po pozivu”. Link ka video snimku treba poslati u prijavi.

Jedan takmičar može poslati samo jedan snimak.

Krajnji rok za slanje snimaka je 15. mart 2024. godine.

DRUGA ETAPA – onlajn

Nakon zatvaranja prijave, žiri će pregledati i oceniti sve poslate snimke. Najbolja 3 takmičara iz svake kategorije proći će u Finale.

Rezultati prve etape biće postavljeni na sajt Festivala 25. marta 2024. godine, a svi finalisti biće obavešteni o prolasku u finale i lično, putem mejla koji su naveli u prijavi.

TREĆA (FINALNA) ETAPA – uživo

Po objavljivanju rezultata za prvu etapu takmičenja, uslediće priprema za Finale. Na Finalu, takmičari pevaju pesme sa kojima su prošli u Finale.

Za potrebe nastupa na Finalu, svi finalisti će besplatno dobiti pratnju kamernog sastava/benda i hora ”Bajićevi slavuji” na generalnoj (tonskoj) probi i na finalnom Gala koncertu Festivala. 

Generalna (tonska) proba i Finale takmičenja (svečani Gala koncert) biće održani u Novom Sadu, 20. aprila 2024. godine.

Po završetku finala, žiri će dodeliti nagrade.

Kategorije, minutaža i program

Takmičenje se odvija u tri kategorije:

 • PRVA kategorija: učesnici koji na dan Finala imaju od 7 do 9 godina
 • DRUGA kategorija: učesnici koji na dan Finala imaju od 10 do 12 godina
 • TREĆA kategorija: učesnici koji na dan Finala imaju od 13 do 15 godina

Svaki učesnik treba da otpeva jednu dečiju pesmu po slobodnom izboru, u trajanju do 3 minuta.

 

Prelazne i završne odredbe

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala. Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika. Raspored i satnica generalne probe i nastupa finalista u svim kategorijama biće objavljeni na sajtu takmičenja www.fibns.com najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Finalisti su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Finalisti su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 1 sat pre početka generalne probe.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica i štampe. 

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i događaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu. Organizatori Festivala nisu odgovorni za deljenje snimka od strane drugih učesnika ili posetilaca sajta Festivala. 

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati:

 • telefon: +38163667959
 • e-mail: fib.decijapesma@gmail.com

 

* * *

Sponzori Festivala ”Isidor Bajić” – Dečija pesma: