Prijava 2024

Prijavljivanje se vrši od 15. februara do 15. marta 2024. godine, isključivo u elektronskoj formi. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata

  • popunjenu elektronsku prijavu, koju možete preuzeti klikom na sledeći link: PRIJAVA – DEČIJA PESMA 2024 (PDF dokument)
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Napomena: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru. Ukoliko formular prijave popunjavate rukom, molimo Vas da pišete čitko, štampanim slovima. Hvala.

Ukoliko je potrebno, uputstvo za otpremanje snimka na YouTube i kopiranje linka u prijavu za takmičenje možete pogledati klikom na sledeći link: Otpremanje video snimka na YouTube

Celokupnu dokumentaciju je potrebno poslati na mejl fib.decijapesma@gmail.com, najkasnije do 15. marta 2024. godine. U subjektu (naslovu) mejla obavezno upisati disciplinu (Dečija pesma) i ime i prezime učesnika. Nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Donacija za učešće na festivalu iznosi 4.000,00 dinara, po učesniku, za učesnike iz Srbije, odnosno 40 evra po učesniku, za učesnike iz inostranstva.

Finalisti su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67, Novi Sad, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 1 sat pre početka generalne probe.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način

  • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika
  • svrha uplate: Donacija za festival Dečija pesma
  • primalac: Udruženje građana ”Družiciranje”
  • račun primaoca: 340-11010209-34
  • poziv na broj: 03-2024

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival Dečija pesma, za ime i prezime učesnika.

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati:

  • telefon: +38163667959
  • e-mail: fib.decijapesma@gmail.com

 

* * *

Sponzori Festivala ”Isidor Bajić” – Dečija pesma: