Propozicije 2022

Svrha Festivala “Isidor Bajić” je:

•  Interaktivna razmena pedagoških iskustava;

•  Popularizacija klasične muzičke i negovanje principa “radost muziciranja” kod dece;

•  Afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima;

•  Mogućnost stručnog usavršavanja za pedagoge.

2. Festival “Isidor Bajić” je javan i pravo učešća na festivalu imaju:

•  redovni učenici osnovnih muzičkih škola;

3. Festival “Isidor Bajić” održaće se u muzičkoj školi ”Isidor Bajić”, Bulevar cala Lazara 67, Novi Sad, 13-15. maja 2022. godine.

Festival “Isidor Bajić” organizuje se za discipline:

VIOLINA – VIOLA – VIOLONČELO – KONTRABAS

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa

VIOLINA

 • Bebi kategorija: rođeni 2013. godine i mlađi
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 4 minutа
 • Prva kategorija: rođeni 2012. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 5 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2011. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 6 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2010. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2009. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Peta kategorija: rođeni 2008. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 9 minuta
 • Šesta kategorija: rođeni 2007. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 10 minuta

VIOLA

 • Bebi kategorija: rođeni 2011. i mlađi
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 6 minuta
 • Prva kategorija: rođeni 2010. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2009. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2008. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 9 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2007. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 10 minuta

VIOLONČELO

 • Bebi kategorija: rođeni 2013. godine i mlađi
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 4 minutа
 • Prva kategorija: rođeni 2012. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 5 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2011. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 6 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2010. godine
  • Program: koncert ili končertino ili sonata – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2009. godine
  • Program: koncert ili končertino ili sonata – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Peta kategorija: rođeni 2008. godine
  • Program: koncert ili končertino – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 9 minuta
 • Šesta kategorija: rođeni 2007. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 10 minuta

KONTRABAS

 • Prva kategorija: prvi razred OMŠ
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 6 minuta
 • Druga kategorija: drugi razred OMŠ
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Treća kategorija: treći razred OMŠ
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Četvrta kategorija: četvrti razred OMŠ
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 9 minuta

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala.

Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Raspored i satnica nastupa učesnika u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.fibns.com najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica, RTS-a i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381605753913;
 • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com