Prijava 2022

Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Prijavljivanje se vrši do 01. maja 2022. godine, isključivo putem elektronske forme koja je postavljena na ovoj stranici.

Donacija za učešće na festivalu iznosi 3.000,00 dinara po učesniku, za učesnike iz Srbije, odnosno 30 evra po učesniku, za učesnike iz inostranstva.

Po potrebi, organizator će obezbediti dežurnog korepetitora, uz nadoknadu od 1.000,00 dinara (1 proba i nastup) koju je učesnik dužan da uplati prilikom registracije.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način:

  • uplatilac: ime i prezime, adresa polaznika
  • svrha uplate: Donacija za festival – Raspevane strune
  • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope-Vojvodina
  • račun primaoca:  150-1863490-69
  • poziv na broj: 13-05-2022

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – Raspevane strune, za ime i prezime učesnika

Za učesnike iz inostranstva

BIC / SWIFT  CODE

57A: Account with institution:

KRAGRS22

EUROBANK Direktna a.d.

IBAN

59: Beneficiary customer:

RS35150007010007322463

Udruženje klavirskih pedagoga Evrope-Vojvodina

Bulevar cara Lazara 67

Novi Sad, Srbija

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

[caldera_form id=“CF56bfa65bddad7″]

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

  • telefon: +381605753913;
  • e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com