Rezultati 2024

Rezultati Festivala „Isidor Bajić” 2024 za duvačke instrumente:

(za prikaz rezultata kliknite na naziv kategorije)

Amaterska A kategorija

HORNA

TROMBON

TRUBA

FLAUTA

OBOA

KLARINET

FAGOT

SAKSOFON

* * *

NAJUSPEŠNIJI PROFESOR:

Gabriela Koso

MŠ ”Isidor Bajić”, Novi Sad, Srbija

* * *

NAJPERSPEKTIVNIJI KLAVIRSKI SARADNIK:

David Vuković

Glazbena škola Varaždin, Hrvatska

* * *

Čestitamo svim učesnicima na osvojenim nagradama! 🙂

Svoje diplome učesnici mogu preuzeti u odmah nakon objava rezultata na oglasnim tablama. Ukoliko učesnik nije u mogućnosti da preuzme diplomu, ista će mu biti poslata na adresu škole (o trošku FIB-a).