Nagrade 2017

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen.

OCENJIVANJE UČESNIKA

Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednjeg broja bodova. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

  • prva nagrada – 90 do 100 bodova;
  • druga nagrada – 80 do 89,99 bodova;
  • treća nagrada – 70 do 79,99 bodova;
  • pohvala – 60 do 69,99 bodova;

NAGRADE

Svaki nagrađeni učesnik dobiće diplomu.

Čanovi žirija mogu da proglase jednog Laureata u svakoj kategoriji. Titulu laureata može da ponese samo učesnik sa maksimalnih 100 bodova. Ova odluka žirija mora biti jednoglasna.

NAGRADA ZA NASTAVNIKE

Članovi žirija jednoglasnom odlukom mogu proglasiti najuspešnijeg nastavnika na festivalu.