Prijava 2024

Prijavljivanje na Festival ”Isidor Bajić” se vrši isključivo elektronskim putem. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

 • popunjenu elektronsku prijavu, koju možete preuzeti klikom na sledeći link: PRIJAVA – DUVAČKI INSTRUMENTI 2024;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
 • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Napomena: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru. Ukoliko formular prijave popunjavate rukom, molimo Vas da pišete čitko, štampanim slovima. Hvala.

Celokupnu dokumentaciju je potrebno poslati na mejl fib.duvaci@gmail.com od 1. februara do 1. marta 2024. godine. Nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Donacija za učešće na festivalu iznosi 4.000,00 dinara po učesniku, za učesnike iz Srbije, odnosno 35 evra po učesniku, za učesnike iz inostranstva.

Po potrebi, organizator će obezbediti dežurnog korepetitora, uz nadoknadu od 4000 dinara (baby A, baby B, I i II kategorija) i 6000 dinara (III i IV kategorija). Cena uključuje jednu probu i nastup, i učensik je  dužan da uplati prilikom registracije.

Oficijelni klavirski saradnici za Festivala ”Isidor Bajić” – Duvački instrumenti su:

 • Duško Švonja i
 • Spomenka Isakov.

 

Uputstvo za uplatu donacije:

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način:

 • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika
 • svrha uplate: Donacija za FIB – duvački instrumenti
 • primalac: Edukativna muzička asocijacija “EMA”, Stevana Musića 1/3/9 Novi Sad
 • račun primaoca: 340-11034447-70
 • poziv na broj: 15-03-2024

Za učesnike iz inostranstva:

CORRESPONDENT BANK FOR EUR INCOMING PAYMENTS:

SWIFT CODE: GIBAATWG

ERSTE GROUP BANK AG WIEN, AUSTRIA

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH:

SWIFT CODE: GIBARS22

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

BENEFICIARY:

 • IBAN: RS35340000001012149534
 • NAME: Edukativna muzička asocijacija EMA
 • ADDRESS: Stevana Musića 1/3/9

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381641975035 (prof. Sandra Dropo Ramaji),
 • e mail: fib.duvaci@gmail.com