Žiri 2024

Učesnike ocenjuje žiri sastavljen od tri do pet renomiranih pedagoga iz zemlje i inostranstva. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija za drvene duvačke instrumente (po abecednom redu):

  • Gabriela Koso, MŠ “ Isidor Bajić” , Novi Sad
  • Jelena Krmpotić Borbelj, MŠ “ Josip Slavenski” Novi Sad
  • Lazar Kondić, Muzička škola, Subotica
  • Zoran Kmicikević, MŠ “ Isidor Bajić” , Novi Sad

Članovi žirija za limene duvačke instrumente (po abecednom redu):

  • Branislav Aksin, Akademija umetnosti, Novi Sad
  • Nikola Ćirić, Akademija umetnosti, Novi Sad
  • Slobodan Dragaš, Akademija umetnosti, Novi Sad