Propozicije 2016

Festival “Isidor Bajić” biće održan u muzičkoj školi ”Isidor Bajić”, Njegoševa 9, Novi Sad, 21. i 22. maja 2016. godine.

Organizator festivala je FIB, Muzička škola „Isidor Bajić” u Novom Sadu. Svrha Festivala “Isidor Bajić” je:

 • interaktivna razmena pedagoških iskustava;
 • popularizacija klasične muzičke i negovanje principa “radost muziciranja” kod dece;
 • afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima;
 • mogućnost stručnog usavršavanja za pedagoge.

Festival “Isidor Bajić” je javan i pravo učešća na festivalu imaju redovni učenici osnovnih muzičkih škola.

Festival “Isidor Bajić” organizuje se za discipline:

 • VIOLINA
 • VIOLA
 • VIOLONČELO
 • KONTRABAS

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa

VIOLINA

 • Bebi kategorija: rođeni 2007. godine i mlađi
  • Program: po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 4 minutа
 • Prva kategorija: rođeni 2006. godine
  • Program: dva komada različitog karaktera ili končertino ili jedan stav koncerta.
  • Trajanje: do 5 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2005. godine
  • Program: dva komada različitog karaktera ili končertino ili jedan stav koncerta.
  • Trajanje: do 6 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2004. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2003. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Peta kategorija: rođeni 2002. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 9 minuta
 • Šesta kategorija: rođeni 2001. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 10 minuta

VIOLA

 • Bebi kategorija: rođeni 2005. i mlađi
  • Program: po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 6 minuta
 • Prva kategorija: rođeni 2004. godine
  • Program: po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2003. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2002. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 9 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2001. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 10 minuta

VIOLONČELO

 • Bebi kategorija: rođeni 2007. godine i mlađi
  • Program: po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 4 minutа
 • Prva kategorija: rođeni 2006. godine
  • Program:  po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 5 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2005. godine
  • Program: po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 6 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2004. godine
  • Program: koncert ili končertino ili sonata – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2003. godine
  • Program: koncert ili končertino ili sonata – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Peta kategorija: rođeni 2002. godine
  • Program: koncert ili končertino – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 9 minuta
 • Šesta kategorija: rođeni 2001. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 10 minuta

KONTRABAS

 • Prva kategorija: prvi razred niže škole
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 6 minuta
 • Druga kategorija: drugi razred niže škole
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Treća kategorija: treći razred niže škole
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Četvrta kategorija: četvrti razred niže škole
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 9 minuta

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala. Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojom učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381691005964;
 • e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com