Žiri 2016

Učesnike ocenjuje žiri sastavlјen od tri do pet renomiranih pedagoga iz zemlјe i inostranstva. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija za Raspevane strune su (po abecednom redu):

 • Goran Kerleta
 • Judit Niderholcer Josifoska
 • Nina Nikolov
 • Milica Ognjanović
 • Čaba Zima

Goran_KerletaGORAN KERLETA, profesor kontrabasa, zaposlen je u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu i u Muzičkoj školi „Josif Marinković“ u Zrenjaninu. Završio je nižu i srednju muzičku školu u Zrenjaninu u klasi prof. Josifa Tajtija i Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Konstantina Ivanovića.

Za vreme pohađanja nastave kontrabasa u srednjoj muzičkoj školi svirao je u Zrenjaninskom kamernom orkestru čiji je i danas član. Učestvovao je u radu Vojvođanske omladinske filharmonije i imao brojne nastupe. U srednjoj školi učestvovao je na brojnim takmičenjima gde je osvojio druge i prve nagrade. Na Akademiji je takođe učestvovao na brojnim takmičenjima na kojima je osvojio prve nagrade.

Učenici sa kojima je do sada radio osvojili su nagrade na takmičenjima: Međunarodno takmičenje „Petar Konjović“, Savezno takmičenje, Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije, Međunarodni festival gudača “Stringfest“ Sremska Mitrovica, Takmičenje gudača Ub, Takmičenju mladih gudača „Kada cvrčci cvrče” Bačka Topola. Aktivno se bavi kontrabasističkom pedagogijom u cilju što boljeg prenošenja znanja mladim  generacijama.

Judit_Niderholcer_JosifoskaJUDIT NIDERHOLCER JOSIFOSKA je rođena u Subotici, gde je završila osnovno i srednje muzičko obrazovanje u klasi prof. Mirka Molnara. Akademiju umetnosti u Novom Sadu završila je 1994. godine, u klasi prof. Ištvana Varge. Za vreme školovanja i studiranja svirala je u mnogim kamernim sastavima i učestvovala na raznim takmičenjima, gde je osvojila više prvih nagrada.

Pedagoškim radom je počela da se bavi još kao student 1991. godine, kao profesor violončela, a nešto kasnije i kao profesor kamerne muzike u muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu. U toku dosadašnjeg pedagoškog delovanja njeni učenici su osvojili mnogobrojne nagrade i titule laureata u zemlji i inostranstvu i održali više solističkih koncerata i svirali kao solisti sa raznim orkestrima i bili aktivni učesnici majstorskih kurseva kod eminentnih domaćih i svetskih violončelista.

Aktivno učestvuje u radu žirija na raznim takmičenjima. Dobitnica je više nagrada i priznanja, a to su: “Nagrada za višegodišnje izuzetne rezultate”, od strane Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, “Pokrajinska nagrada” za mentora 2001., 2002., 2005. i 2012. godine, Zahvalnica grada Novog Sada za izuzetne rezultate postignute u radu sa učenicima, “Nagrada za višegodišnje izuzetne rezultate” od strane Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, 2014. godine.

Nina_NikolovNINA NIKOLOV je dugogodišnji violinski pedagog koji je vaspitavao generacije mladih da se razvijaju u skladu sa svojim mogućnostima i interesovanjima. Završila je Muzičku akademiju u Beogradu, a kasnije kao već priznati pedagog dobila verifikaciju svojih kvaliteta na Magistarskim studijama Metodike nastave violine u klasi prof. Dejana Mihailovića.

Svoj pedagoški rad započela je i do danas realizuje u Muzičkoj školi “Isidor Bajić”. Pored toga, tokom 90–tih godina je bila rukovodilac odseka, a od 1997. godine do danas je pomoćnik direktora za individualnu nastavu.

U periodu od 1995 – 2008. godine aktivno je učestvovala u radu žirija na Republičkim takmičenjima i Festivalima muzičkih škola, a u dva navrata je bila član žirija na Državnom takmičenju u Sloveniji. Više puta je bila pozivana da radi kao instruktor mladim violinistima u Internacionalnom projektu CEI-YO (Italija), a učestvovala je i u projektu TRIORCA (2011-2013).

Svoja stručna znanja obogaćivala je na brojnim seminarima i studijskim putovanjima među kojima se ističu boravci u Finskoj, gde se direktno upoznala sa primenom Coloutstrings metode. Svoja iskustva o primeni ove metode kod nas je kroz više akreditovanih seminara prezentovala kolegama u Srbiji. Nikolov vidi svoj doprinos violinskoj pedagogiji u vaspitavanju i obrazovanju mladih koji pored veštine sviranja na violini stiču znanja i navike koje će doprineti  razvoju njihove ličnosti.

Milica_OgnjanovićMILICA OGNJANOVIĆ, rođena Busarac, rođena je 1975. godine u Kragujevcu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla je u Školi za muzičke talente u Ćupriji, u klasi prof. Vladisava Savkovića, nakon čega je upisala Akademiju umetnosti u klasi prof. Evgenije Čugajeve. Diplomirala je 1998. godine u klasi prof. Maje Jokanović.

Tokom školovanja je sa školskim orkestrom i kamernim ansamblom nastupala širom Evrope (Belgija, Francuska, Grčka, Španija…), osvajajući najveća priznanja na takmičenjima i festivalima u tim zemljma, kao i kod nas. Pohađala je mnoge majstorske kurseve kod eminentnih profesora kao sto su: S. Bezrodnaja, I. Svetlova, M. Jašvili, I. Žislin, I. Andrejevski, Kamilarov, A. Meljnik…

Od 1998. do 2002. godine zaposlena je u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao član operskog orkestra, a uporedo radi u osnovnoj muzičkoj školi u Bečeju na mestu nastavnika violine gde postiže prve pedagoške rezultate. Od 2002. godine radi samo u prosveti, u osnovnoj muzičkoj školi u Rumi gde kao violinski pedagog postiže zapažene rezultate. Rezultati koje je ostvarila u radu sa učenicima su joj školske 2002/2003. godine doneli prestižnu nagradu Izvršnog veća Vojvodine.

Caba_ZimaČABA ZIMA, profesor violine, rođen je u Kotlini 1961. godine, R. Hrvatska. Osnovno muzičko obrazovanje stiče u Osijeku, u klasi prof. Eve Huhn. 1979. godine završava Srednju Umetničku Stručnu Školu u Pečuju (R. Mađarska), a 1982. godine diplomira na Višoj Školi za Muzičku Umetnost “Franc List” u Pečuju, u klasi prof. Ištvana Đerman. 1988. godine stiče diplomu na M. A. u Zagrebu u klasi doc. Vinka Fabris.

Trenutno radi kao prof. violine u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” Novi Sad i u Umjetničkoj školi u Belom Manastiru (R. Hrvatska). Više od trideset godina radi u neposrednom vaspitno-obrazovnom radu kao profesor violine i dirigent  raznih ansambala. U dosadašnjoj pedagoškoj praksi između ostalog izveo je i više od trideset učenika koji su završili svoje školovanje na muzičkim akademijama u zemlji i inostranstvu i sada su uspešni umetnici ili pedagozi. Od početka pedagoške karijere sa svojim učenicima osvajao je najviša priznanja na raznim takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Priznanja i zahvalnice:

 • 1995. diplоmа zа izuzеtаn dоprinоs rаzvојu muzičkе pеdаgоgiје i аfirmаciјi Мuzičkе Škоlе „Isidоr Bајić“ pоvоdоm 85. gоdišnjicе škоlе.
 • 1997. zаhvаlnicа fеstivаlа Zmајеvе Dеčiје Igrе
 • 2000. diplоmа Sаvеzа Društаvа Мuzičkih i Bаlеtskih Pеdаgоgа Srbiје zа јеdnоgоdišnjе istаknutе pеdаgоškе rеzultаtе.
 • 2002. zаhvаlnicа grаdа Šiklоšа, R. Маđаrskа, zа učеšćе nа fеstivаlu Vаr-fеst.
 • 2005. zаhvаlnicа grаdа Dillingеn аn Dоnаu zа učеšćе nа mаnifеstаciјi Еvrоpski Dаni Susrеtа u Мuzici i Pеsmi – Terra Pannonia – Portus Futak.
 • 2007. nаgrаdа Zlаtnо Zvоncе zа nеsеbičаn i drаgоcеn dоprinоs ulеpšаvаnju svеtа dеtеtа оd strаnе Cеntrа zа Kulturnu Аnimаciјu Nоvi Sаd.
 • 2007. Gоdišnjа nаgrаdа Zајеdnicе muzičkih i bаlеtskih škоlа Srbiје zа izuzеtnе rеzultаtе u umеtničkоm i pеdаgоškоm rаdu