Raspored 2016

Satnica takmičenja:

Nedelja, 29. maj 2016.

  • 18:30 Prva kategorija (instr. odsek-uporedni klavir-UP)
  • 18:30-18:45 Druga kategorija (instr. odsek-uporedni klavir-UP)
  • 18:45-19:00 Druga kategorija (instr. odsek-uporedni klavir-UP)
  • 19:00-19:30 Pauza
  • 19:30-19:45 Druga kategorija (teoretski odsek-TO)
  • 19:45-20:00 Treća kategorija (teoretski odsek-TO)
  • 20:00-20:15 Četvrta kategorija (teoretski odsek-TO)

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Raspored i detaljna satnica nastupa za učenike teoretskog odseka:

(za prikaz rasporeda potrebno je kliknuti na naziv kategorije)

Raspored i detaljna satnica nastupa za učenike instrumentalnog odseka koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet:

(za prikaz rasporeda potrebno je kliknuti na naziv kategorije)

Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.