Raspored 2016

Satnica takmičenja:

Nedelja, 29. maj 2016.

  • 10:00-11:30 Prva kategorija (studenti prve godine studija)
  • 11:30-12:00 Pauza
  • 12:00-14:00 Druga kategorija (studenti druge godine studija)
  • 14:00-15:30 Pauza
  • 15:30-17:15 Treća kategorija (studenti treće godine studija)
  • 17:15-17:45 Pauza
  • 17:45-18:15 Četvrta kategorija (studenti četvrte godine studija)

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Raspored i detaljna satnica nastupa učesnika:

(za prikaz rasporeda potrebno je kliknuti na naziv kategorije)

Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.