Raspored 2016

Satnica takmičenja:

Subota, 21. maj 2016.

 • 10:00-11:00 Bebi kategorija
 • 11:00-11:45 Pauza
 • 11:45-13:20 Prva kategorija
 • 13:30-14:00 Pauza
 • 14:00-14:50 Treća kategorija
 • 14:50-16:00 Pauza
 • 16:00-17:00 Četvrta kategorija
 • 17:00-17:30 Pauza
 • 17:30-18:45 Peta kategorija

Nedelja, 22. maj 2016.

 • 10:30-11:30 Druga kategorija
 • 11:30-12:00 Pauza
 • 12:00-13:15 Druga kategorija
 • 13:15-14:00 Pauza
 • 14:00-15:15 Šesta kategorija

Raspored i detaljna satnica nastupa učesnika u svim kategorijama:

(za prikaz rasporeda potrebno je kliknuti na naziv kategorije)

Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.