Propozicije 2016

Organizator takmičenja je FIB, Muzička škola „Isidor Bajić” u Novom Sadu. Festival “Isidor Bajić” organizuje se za disciplinu KLAVIR i biće održan u muzičkoj školi ”Isidor Bajić”, Njegoševa 9, Novi Sad, od 28. do 30. maja 2016. godine.

Svrha Festivala “Isidor Bajić” je:

 • Interaktivna razmena pedagoških iskustava;
 • Popularizacija klasične muzičke i negovanje principa “radost muziciranja” kod dece;
 • Afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima;
 • Mogućnost stručnog usavršavanja za pedagoge.

Festival “Isidor Bajić” je javan i pravo učešća na festivalu imaju:

 • redovni učenici osnovnih muzičkih škola;
 • učenici koji ne pohadjaju REDOVNO osnovnu muzičku školu.

Kategorije i dozvoljena minutaža nastupa za redovne učenike osnovnih muzičkih škola:

 • Bebi kategorija: rođeni 2007. godine i mlađi – do 4 minutа;
 • Prva kategorija: rođeni 2006. godine – do 5 minuta;
 • Druga kategorija: rođeni 2005. godine – do 6 minuta;
 • Treća kategorija: rođeni 2004. godine – do 7 minuta;
 • Četvrta kategorija: rođeni 2003. godine – do 8 minuta;
 • Peta kategorija: rođeni 2002. godine – do 9 minuta;
 • Šesta kategorija: rođeni 2001. godine – do 10 minuta.

U svim kategorijama program se izvodi po slobodnom izboru i napamet.

Kategorije i dozvoljena minutaža nastupa za učenika koji ne pohađaju redovno osnovnu muzičku školu:

 • Prva kategorija: do 2 godina učenja – do 5 minutа;
 • Druga kategorija: do 4 godine učenja – do 7 minuta;
 • Treća kategorija: do 6 godine učenja – do 10 minuta.

U svim kategorijama program se izvodi po slobodnom izboru i napamet.

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojom učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefone: +381691055321; +381691055003;
 • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com